Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

01:55
1588 a661

/ Fox

boro98
01:55
2680 3feb
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
boro98
01:55
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
01:54
boro98
01:51
8648 efe3
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaerotyzm erotyzm
boro98
01:51
Często się zastanawiam 'co by było gdyby'? Co gdybym poszła na lekarski zamiast na prawo? Jakby wszystko wyglądało, gdybym nie wyjechała na 2 miesiące nad morze? Co jeśli nie zdecydowałabym się na wyprowadzkę i wspólne mieszkanie z facetem, z którym byłam zaledwie kilka miesięcy? Co gdyby nie aktualna wtedy praca, a zupełnie inna? Co jeśli 2 lata temu rzuciłabym wszystko w cholerę i wyjechała do Stanów? Do chłopaka, który był pierwszą miłością, i o którym dalej pamiętam? Myślisz, że wtedy byłabym szczęśliwsza niż teraz?
boro98
01:51
W świecie idealnym można by pieprzyć się z ludźmi, nie oddając im kawałka własnego serca, ale każdy przelotny pocałunek, każde dotknięcie ciała to kolejny odłamek serca, którego już nie ujrzymy.
Aż w końcu samodzielne chodzenie, budzenie się, mówienie staje się nie do zniesienia.
— Gaiman
boro98
01:50

February 17 2019

boro98
16:54
boro98
16:53
8921 751f
dużo miłości
boro98
16:53
8700 e2f3 500
boro98
16:53
3071 2d80
Reposted fromGIFer GIFer viamolotovcupcake molotovcupcake
boro98
16:53
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viacarmenluna carmenluna
boro98
16:52
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
boro98
16:52
1409 1c14
boro98
16:52
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
boro98
16:52
9362 4a55 500
Reposted fromsober sober viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
boro98
16:51
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo, że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— M. Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacarmenluna carmenluna
boro98
16:50
4143 b82a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapareidolie pareidolie
boro98
16:50
9346 b597 500
Reposted fromsober sober viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl