Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
boro98
Jesteś o wiele lepszym wierszem,
Niż każdy który ja,
Rzetelnie sklecę,
Chcąc Cię uchwycić w tekście.
— Piotr Roguski `Mała
boro98
2238 8666
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viazwariowalam zwariowalam
boro98
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viazwariowalam zwariowalam
boro98
“ Sam sobie każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. ”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromblackdrama blackdrama viazwariowalam zwariowalam
boro98
Reposted fromFlau Flau viazwariowalam zwariowalam
boro98

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazwariowalam zwariowalam
boro98
Wierzę, że im bar­dziej się kocha, tym więcej się czy­ni, gdyż miłości, która nie jest niczym więcej niż uczu­ciem, nie mógłbym na­wet naz­wać miłością. 
— Jan Paweł II
boro98
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
boro98
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viazwariowalam zwariowalam
boro98
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viazwariowalam zwariowalam
8053 6365
6590 7937 500

marvilus73:

Went to the store yesterday and came home with this. He is amazing and I love him!

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender
8132 3693 500
8127 d4ca
boro98
6723 6de4
Reposted fromkrzysk krzysk
7617 2fe6 500

art-is-art-is-art:

Yellow Hickory Leaves with Daisy, Georgia O'Keeffe

Reposted fromchantgirl chantgirl
6838 7e50
Reposted fromslashzaku slashzaku
boro98
6957 4ecc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
7782 c439
Reposted fromnotenoughporn notenoughporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl