Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2019

boro98
01:37
Reposted fromshakeme shakeme viaSa7xCC Sa7xCC
boro98
01:37
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamadinsane madinsane
boro98
01:37
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viamadinsane madinsane
boro98
01:37

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
boro98
01:36
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
boro98
01:36
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viamadinsane madinsane
boro98
01:36
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viamadinsane madinsane
boro98
01:35
4136 538d 500
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
boro98
01:35
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna
boro98
01:33
Znowu przychodzi to co dobrze znam
Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz
Znowu pytania, niepokój w głowie mam
Z makijażu i z twej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi
A ja mocno ściskam Cię i obejmuję, a ty patrzysz tak

Tak bardzo blada, jak tamta flaga
Tak samo blada, jak tamta flaga
Tak bardzo blada, jak tamta flaga
Tak samo blada, jak tamta flaga

Czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju
Czekam na Twe piegi na twej bladej skórze, jak cynamon
Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają
Bo wszyscy umierają, bo wszyscy umierają, tak
A ja mocno ściskam Cię i obejmuję, a ty patrzysz tak

Tak bardzo blada, jak tamta flaga
Tak samo blada, jak tamta flaga
Tak bardzo blada, jak tamta flaga
Tak samo blada, jak tamta flaga
— T.Love
boro98
01:19
3429 c548 500
Reposted fromanko25 anko25 viacarmenluna carmenluna
boro98
01:19
9793 2b08 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viacoolekuh coolekuh
boro98
01:19
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viacarmenluna carmenluna
boro98
01:18
- Fajna muzyka.
- Przyjdzie czas, gdy wyda ci się smutna.
— "The Smell of Us", 2014.
Reposted from1923 1923 viamadinsane madinsane
boro98
01:04
Reposted fromHeadbanger Headbanger viatishka tishka
boro98
01:03
2743 7758 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatishka tishka
boro98
01:02
0644 aa78 500
Reposted fromsoftboi softboi viatishka tishka
01:02
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaZiomeczek Ziomeczek
boro98
01:02
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaZiomeczek Ziomeczek
01:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl